Onderweg

Gelieve hieronder de richtlijnen te vinden die wij in acht nemen om samen veilig in groep te rijden.

Lees deze even aandachtig door. Bij vragen of opmerkingen kan je steeds bij het bestuur of wegkapiteins terecht.

Wanneer we in groep rijden onderscheiden we de deelnemers, begeleiders en wegkapiteins. We vertrekken natuurlijk steeds met een volle benzinetank en passen we op alle momenten het verkeersreglement toe.

Leden:

*Steeds de wegcode toepassen. Hou er rekening mee dat de wegkapiteins niet alle wegen, fietspaden, zebrapaden kunnen afzetten en er dus regelmatig voorrang moet gegeven worden.

*De rit : Steeds de voorrijder volgen, ook al wijkt die af van de afgesproken route.

*Rijden op het rechter baanvak of rechter baanhelft. Positie houden, links of rechts op het baanvak. Er wordt niet ingehaald eenmaal we vertrokken zijn (met uitzondering van wegkapiteins). De eerste deelnemer rijdt rechts op het baanvak en houdt dit ook aan, ook als er een wegkapitein extra vooraan aansluit.

*Geschrankt rijden maar invoegen -dus op 1 lijn rijden- op smalle wegen om brede tegenliggers (bv. tractoren) of om de wegkapiteins te laten voorbij rijden. Tussen 2 deelnemers moet steeds een veilige afstand van 2 seconden -de twee seconden regel- gehouden worden zodat er ook voldoende ruimte is om een inhalende wegkapitein te laten invoegen indien nodig. Hou steeds je aandacht bij het verkeer, andere chauffeurs, groepsleden en de wegkapiteins.

*Vooraan in de groep wordt er aan een rustigere, constantere snelheid gereden dan achteraan (harmonica-effect). Hou hier rekening mee wanneer je je plaats in de groep kiest bij vertrek. Wil je graag vooraan rijden, vraag het even aan de wegkapiteins.

Toeteren kan enkel wanneer er gevaar dreigt of (eenmaal kort) je de groep niet kan volgen (bv. technisch defect). Een verkeerslicht dat op rood springt, hebben de voorrijder en wegkapiteins wel gezien, hiervoor hoef je niet te toeteren. We laten de groep verderop stoppen of een wegkapitein begeleid de groep verder.

*Indien je onderweg de groep wil verlaten, laat dit even weten aan de wegkapiteins en rij achteraan in de groep zodanig dat de groep niet moet afremmen.

Begeleiders :

Voorrijder :

*De voorrijder houdt het overzicht over de groep, houdt de groep bijeen en kiest een veilig traject naar de bestemming. Hij kan hiervoor afwijken van de vooraf afgesproken route of even stoppen. De deelnemers dienen de voorrijder steeds -wanneer veilig mogelijk- te volgen.

*Draagt een fluo hesje met opschrift wegkapitein en heeft een klein verkeersbordje C3.

*Geeft tekens aan de wegkapiteins welke acties moeten genomen worden.

Laatste man :

*Draagt steeds een fluo hesje met opschrift wegkapitein. Uitzonderlijk komt de laatste man mee een kruispunt afzetten.

*Blijft steeds laatst rijden zodat de staart van de groep herkenbaar is voor de wegkapiteins die een kruispunt afzetten en de voorrijder.

Wegkapitein :

*Draagt een fluo hesje met opschrift wegkapitein en heeft een verkeersbord C3.

*De wegkapiteins rijden vlak achter de voorrijder en letten op zijn signalen.

*Zetten kruisingen af om de groep veilig door het verkeer te loodsen. Zij plaatsen zich waar mogelijk goed zichtbaar voor het andere verkeer en de groep. Deelnemers dienen hun aanwijzingen op te volgen. Wegkapiteins kunnen enkel kruispunten geregeld door verkeersborden of met voorrang van rechts op Belgisch grondgebied afzetten.

*Wanneer de groep toch opgebroken is geraakt, kan een wegkapitein het tweede deel van de groep tijdelijk voorrijden.

*Om terug vooraan te komen zullen de wegkapiteins de groep voorbijrijden of inhalen. De deelnemers houden hier rekening mee en voegen even in waar mogelijk.